FC Argeş are drum liber către promovarea în Liga I!

Magistraţii de la Judecătoria Piteşti au respins joi contestaţia depusă de Viorel Ilinca pentru crearea „Asociaţia Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeş” care urmează să preia activitatea secţiei echipei de fotbal a Piteştiului. Judecătorii au decis că plângerea depusă de actualul secretar general al AJF Argeş, fost preşedinte al clubului din Trivale, este neîntemeiată şi nu are la bază un suport real. 


Prin această decizie, Judecătoria Piteşti a luat act de înfiinţarea acestei structuri de drept privat iar FC Argeş are cale liberă pentru promovarea în Liga I. În ultimele două sezoane, echipa noastră nu a avut acest drept întrucât regulamentele UEFA şi FIFA nu permit ca structurile sportive de drept public să facă acest pas.

# Noul club condus de un Comitet Director

Acum câteva săptămâni, Consiliul Local Piteşti a votat cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Cornel Ionică privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei „Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeş”. Aceasta va prelua activitatea echipei de fotbal, obiectivul fiind promovarea în Liga I la sfârşitul sezonului viitor. Membrii fondatori ai acestei asociaţii sunt SC Apă Canal 2000 SA, SC Salubritate 2000 SA, cele mai puternice societăţi comerciale din punct de vedere financiar din subordinea autorităţilor locale şi Primăria Piteşti. Noul club va fi condus de un Comitet Director compus din Mihai Foamete, reprezentantul Primăriei Piteşti(preşedinte), Constantin Angelescu, reprezentantul SC Apă Canal SA(vicepreşedinte) şi Octavian Lupu, reprezentatul SC Salubritate 2000 SA(secretar). Mandatul Comitetului Director va fi de 4 ani iar reprezentanţii celor trei părţi în Adunarea Generală a Acţionarilor vor fi Mihai Marinescu, directorul SC Apă Canal 2000 SA, Romi Becheanu, directorul SC Salubritate 2000 SA şi Cornel Ionică, primarul Municipiului Piteşti, ca reprezentant al autorităţilor locale. Înfiinţarea Asociaţiei „Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeş”, structură sportivă de drept privat, este primul pas făcut de autorităţile locale pentru ca Piteştiului să poată avea drept de promovare la sfârşitul sezonului viitor.

# Ilinca a mai pierdut un proces

Nu este pentru prima dată când Viorel Ilinca încearcă să pună piedici activităţii clubului nostru. În 2018, secretarul general al AJF Argeş a contestat la OSIM dreptul grupării din Trivale de folosire a mărcii. Atunci Comisia de Contestaţii Mărci din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci a respins contestaţia iniţiată de Ilinca Viorel şi Răileanu Ion, prin care aceştia, ca reprezentanţi ai Asociaţiei Fotbal Club Argeş contestau decizia de admitere a înscrierii cesiunii mărcii combinate „FOTBAL CLUB ARGEŞ 1953”. Deşi OSIM-ul a dat dreptate clubului nostru, Viorel Ilinca şi Ion Răileanu nu s-au mulţumit şi au făcut recurs la Tribunalul Bucureşti împotriva OSIM-ului. Procesul este pe rolul instanţei, iar dacă contestaţia celor doi va fi respinsă, clubul FC Argeş va demara procedurile legale pentru magazinul oficial şi ar putea pune în vânzare în viitorul apropiat tricouri, eşarfe, fulare, fanioane şi alte accesorii cu însemnele alb-violet..

# Decizia OSIM
05. DOSAR CCM 16/18
ILINCA VIOREL şi RĂILEANU IOAN, contestă Decizia comunicată cu OSIM nr. 1043107/04.12.2017, de admitere a înscrierii cesiunii mărcii combinate „FOTBAL CLUB ARGEŞ 1953” nr. depozit M2007 11724, intimat-cedent FOTBAL CLUB ARGEŞ, prin lichidator judiciar ENOIU NICOLAE, şi intimat-cesionar MUNICIPIUL PITEŞTI.
RESPINS

# Hotărârea Judecătoriei Piteşti

Detalii dosar
Număr dosar: 8787/280/2019 Dată înregistrare: 04.06.2019
Complet: Nu sunt date Următorul termen: Nu sunt date
Obiectul cauzei: acordare personalitate juridică
Data recomandata: ..

Părţi în dosar = 1
1. Petent ASOCIATIA CLUB SPORTIV CAMPIONII FOTBAL CLUB ARGES
***

Acte depuse de părţi la dosar
Nr. crt. Tip document Nr. document Data Emitent
1 Acte 13.06.2019 Petent – ASOCIATIA CLUB SPORTIV CAMPIONII FOTBAL CLUB ARGES
2 Acte 13.06.2019 Petent – ASOCIATIA CLUB SPORTIV CAMPIONII FOTBAL CLUB ARGES
3 Cerere de chemare în judecată 04.06.2019 ASOCIATIA CLUB SPORTIV CAMPIONII FOTBAL CLUB ARGES

13.06.2019 Încheiere finală (dezinvestire) – nr. 1
Admite cererea formulată de ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV CAMPIONII FOTBAL CLUB ARGEŞ, cu sediul în Piteşti, str. Victoriei, nr.24, judeţ Argeş. Dispune înscrierea petentei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la Grefa Judecătoriei Piteşti. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare pentru petentă şi de la comunicare pentru Ministerul Public. Pronunţată în şedinţa publică de la 13.06.2019.