Egalitatea şi incluziunea

Politica privind drepturile omului
Decizia de aprobare a organului executiv al solicitantului de licență